TR EN


Kullanıcı Ekleme/DüzenlemeBu işlem ile payful hesabınıza kullanıcı ekleyebilir veya ekli kullanıcıyı düzenleyebilirsiniz.


Gerekli Parametreler
merchant: ZORUNLU
Payfull hesabınız içerisinde(Ayarlar->Apı Hesapları) tanımladığınız Apı hesabına ait "Üye İşyeri Adı" alanına girilen değerdir.

type: ZORUNLU
İşlem tipi Set olmalıdır.

set_param: ZORUNLU
Parametre değeri User olmalıdır.

user_op: ZORUNLU
Operasyon seçeneği olarak iki seçeneğiniz bulunmaktadır. add / edit

language: ZORUNLU
Satış işlemi sonrası gelecek olan cevabın dil seçeneğini belirlemekte kullanılır. İki seçenek vardır. en / tr

client_ip: ZORUNLU
İşlemi yapacak olan kişiye ait IP bilgisi gönderilmelidir.

user_firstname: ZORUNLU
Kullanıcının ismi.

user_lastname: ZORUNLU
Kullanıcının soyismi.

user_email: ZORUNLU
Kullanıcının E-mail adresi.

user_phone: ZORUNLU
Kullanıcının telefon numarası.

user_password: ZORUNLU
Kullanıcının şifresi.

user_address: OPSİYONEL
Kullanıcının adresi.

user_company: OPSİYONEL
Kullanıcının şirketi.

user_tax_number: OPSİYONEL
Kullanıcının vergi numarası.

user_tax_office: OPSİYONEL
Kullanıcının vergi şubesi.

user_tc: OPSİYONEL
Kullanıcının Tc kimlik numarası.

hash: ZORUNLU
İşlemin hangi api kullanıcısına ait olduğunu anlamamız ve güvenlik için kullanılan Güvenlik kodu parametresidir. Nasıl oluşturulacağı aşağıda anlatılmış olup sayfanın sağ tarafındaki örnekte php örneği olarak gösterilmiştir.

Güvenlik kodu (hash) değerini oluşturmak için aşağıdaki işlemler sırası ile gerçekleştirilmelidir;

    • - Bütün parametrelerin oluşturulduğundan emin olun. Her senaryo için Güvenlik kodu (hash) oluşturma işlemi son işlem ve son parametreniz olmalıdır.

    • - Parametreleri alfabetik olarak A'dan Z'ye sıralayınız.

    • - Bir string değeri($siraliParametreler) oluşturup teker teker her parametrenizin uzunluğunu ve kendisini yanyana ekleyiniz.

    • - sha256 hash kodu üretici fonksiyon ile parametrelerinizden oluşturduğunuz ($siraliParametreler) string değerinizi ve Payfull hesabınızda belirlenen "Üye İşyeri Şifresi" ni kullanarak bir Güvenlik kodu üretiniz.

    • - Parametreleriniz içerisine parametre ismi "hash", değeri ise şimdi oluştuduğunuz Güvenlik kodunu yerleştirerek Api isteğinizi Endpoint Url'inize gönderiniz.


İstek Örneği


merchant: merchant name
type: Set
set_param: User
user_op: add
user_firstname: Ali
user_lastname: Mohammad
user_email: demo@gmail.com
user_phone: 5396665544
user_password: 34535^$#2
user_address: istanbul / Turkey
user_company: T4U
user_tax_number: 12121212
user_tax_office: 12121212
user_tc: 42955327726
language: tr
client_ip: 192.168.1.1
hash: 14339MjuG01015018Cevap Örneği


{
"status":1,
"ErrorMSG":"",
"ErrorCode":"00",
"data":{"approved":true}
}


Php Örneği