TR EN


Güvenilir Kullanıcı TanımlamaBu servis ile sisteme güvenilir kullanıcı tanımlama/ Whitelist e ekleme yapabilirsiniz. Bu sayede kayıt oluşturan kullanıcılar Yönetici onayı beklemeden otomatik olarak onaylanır.


Gerekli Parametreler
merchant: ZORUNLU
Payfull hesabınız içerisinde(Ayarlar->Apı Hesapları) tanımladığınız Apı hesabına ait "Üye İşyeri Adı" alanına girilen değerdir.

type: ZORUNLU
İşlem tipi Set olmalıdır.

set_param: ZORUNLU
Parametre değeri TrustedClient olmalıdır.

language: ZORUNLU
Satış işlemi sonrası gelecek olan cevabın dil seçeneğini belirlemekte kullanılır. İki seçenek vardır. en / tr

client_ip: ZORUNLU
İşlemi yapacak olan kişiye ait IP bilgisi gönderilmelidir.

client_firstname: ZORUNLU
Kullanıcı Adı.

client_lastname: ZORUNLU
Kullanıcı Soyadı.

client_company: ZORUNLU
Kullanıcı Email adresi.

client_tax_tc_no: ZORUNLU
Kullanıcı Vergi numarası ya da TC numarası.

client_code: ZORUNLU
Kullanıcı kodu/Bayi kodu.

hash: ZORUNLU
İşlemin hangi api kullanıcısına ait olduğunu anlamamız ve güvenlik için kullanılan Güvenlik kodu parametresidir. Nasıl oluşturulacağı aşağıda anlatılmış olup sayfanın sağ tarafındaki örnekte php örneği olarak gösterilmiştir.

Güvenlik kodu (hash) değerini oluşturmak için aşağıdaki işlemler sırası ile gerçekleştirilmelidir;

    • - Bütün parametrelerin oluşturulduğundan emin olun. Her senaryo için Güvenlik kodu (hash) oluşturma işlemi son işlem ve son parametreniz olmalıdır.

    • - Parametreleri alfabetik olarak A'dan Z'ye sıralayınız.

    • - Bir string değeri($siraliParametreler) oluşturup teker teker her parametrenizin uzunluğunu ve kendisini yanyana ekleyiniz.

    • - sha256 hash kodu üretici fonksiyon ile parametrelerinizden oluşturduğunuz ($siraliParametreler) string değerinizi ve Payfull hesabınızda belirlenen "Üye İşyeri Şifresi" ni kullanarak bir Güvenlik kodu üretiniz.

    • - Parametreleriniz içerisine parametre ismi "hash", değeri ise şimdi oluştuduğunuz Güvenlik kodunu yerleştirerek Api isteğinizi Endpoint Url'inize gönderiniz.
Sample request


merchant: merchant name
type: Set
set_param: TrustedClient
client_firstname => 'Client First name', client_lastname => 'Client Last name', client_company => 'Client Company Name', client_tax_tc_no => '12345678910', client_code => '123456', language: tr
client_ip: 192.168.1.1
hash: 14339MjuG01015018Sample Response


{
"status":1,
"ErrorMSG":"",
"ErrorCode":"00",
"data":{"approved":true}
}


PHP Example