Kart Bilgisi SorgulamaKullanıya ait kartın bilgisini sormak için kullanıcak bir işlemdir.


İstek Parametresi
merchant: ZORUNLU
Payfull hesabınız içerisinde(Ayarlar->Apı Hesapları) tanımladığınız Apı hesabına ait "Üye İşyeri Adı" alanına girilen değerdir.

type: ZORUNLU
İşlem tipi Get olmalıdır.

get_param: ZORUNLU
Paremetre değeri Issuer olmaldır.

bin: ZORUNLU
Kullanıcının kartınna ait BIN numarası. Kart numarasının ilk 6 hanesi.

language: ZORUNLU
Satış işlemi sonrası gelecek olan cevabın dil seçeneğini belirlemekte kullanılır. İki seçenek vardır. en / tr

client_ip: ZORUNLU
İşlemi yapacak kişiye ait IP bilgisi gönderilmelidir.

hash: ZORUNLU
İşlemin hangi api kullanıcısına ait olduğunu anlamamız ve güvenlik için kullanılan Güvenlik kodu parametresidir. Nasıl oluşturulacağı aşağıda anlatılmış olup sayfanın sağ tarafındaki örnekte php örneği olarak gösterilmiştir.

Güvenlik kodu (hash) değerini oluşturmak için aşağıdaki işlemler sırası ile gerçekleştirilmelidir;

  • - Bütün parametrelerin oluşturulduğundan emin olun. Her senaryo için Güvenlik kodu (hash) oluşturma işlemi son işlem ve son parametreniz olmalıdır.

  • - Parametreleri alfabetik olarak A'dan Z'ye sıralayınız.

  • - Bir string değeri($siraliParametreler) oluşturup teker teker her parametrenizin uzunluğunu ve kendisini yanyana ekleyiniz.

  • - sha256 hash kodu üretici fonksiyon ile parametrelerinizden oluşturduğunuz ($siraliParametreler) string değerinizi ve Payfull hesabınızda belirlenen "Üye İşyeri Şifresi" ni kullanarak bir Güvenlik kodu üretiniz.

  • - Parametreleriniz içerisine parametre ismi "hash", değeri ise şimdi oluştuduğunuz Güvenlik kodunu yerleştirerek Api isteğinizi Endpoint Url'inize gönderiniz.


İstek Örneği


merchant: merchant name
type: Get
get_param: Issuer
bin: 435508
language: tr
client_ip: 192.168.1.1
hash: 14339MjuG01015018Cevap Örneği


{
"status":1,
"ErrorMSG":"",
"ErrorCode":"00",
"data":{
"brand":"VISA",
"type":"CREDIT",
"level":"CLASSIC",
"network":"AXESS",
"issuer":"AKBANK T.A.S.",
"virtual":false,
"country":"TUR",
"bank_id":"Akbank"
"origin":"Akbank"
"network":"Array"
}
}


Php Örneği